17
maart
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Uitspraak Europese Hof van Justitie moet worden doorgevoerd in de Volkswagen-Statuten

Aanleiding

De aanleiding van dit verzoek is de nog hangende doorvoering van de uitspraken van het Hof in nationale wetgeving en in de statuten van Volkswagen AG. Het verzoek beperkt zich tot het opheffen van de genoemde artikelen die niet verenigbaar zijn met de Europese wet en met de uitspraak van 23 oktober 2007. Porsche SE, de grootste aandeelhouder van Volkswagen AG (met 30,6 procent van het stemrecht), dient de petitie in om snel en effectief te reageren op het oordeel van het Europese Hof van Justitie.Het bestuur van Porsche SE doet het verzoek op basis van de aanname dat de deelstaat Neder-Saksen eraan gehouden is de Europese wetgeving door te voeren en daarom dus voor genoemde wijzigingen moet stemmen. Daarbij zou het bestuur van Porsche de steun van de directie van Volkswagen zeer verwelkomen om deze artikelen te veranderen.Standpunt

Ongeacht de voorgestelde aanpassingen van de statuten herhaalt Porsche SE zijn standpunt dat de VW-wet in tegenspraak is met de Europese wetgeving. In lijn daarmee verzoekt Porsche AG de federale regering de VW-wet geheel in te trekken, vooral omdat Porsche SE de wettelijke bedenkingen deelt zoals die onlangs door  toonaangevende juristen naar buiten zijn gebracht.