Leusden,
19
mei
2017
|
16:16
Europe/Amsterdam

Eigenaren (Rijks)politie Porsches wagen recordpoging voor het goede doel

Samenvatting

Op zondag 9 juli 2017 staat een uniek en bijzonder evenement op stapel. Op die dag komen zoveel mogelijk ex-(Rijks)politie Porsches samen om vervolgens nog één keer de Nederlandse Rijkswegen te trotseren. Naar verwachting gaan er rond de 40 originele (Rijks)politie Porsches de weg op. De colonne bestaat uit alle verschillende modellen en uitvoeringen van de Porsches die de (Rijks)politie tussen 1962 en 1996 in gebruik had. Het is voor het eerst dat alle modellen gezamenlijk de Nederlandse rijkswegen gaan berijden. Velen zullen zich de Porsches van de (Rijks)politie herinneren als een bekende, gerespecteerde, bewonderde en soms zelfs gevreesde verschijning op de Nederlandse autosnelwegen. De organisatie wil met deze actie proberen om het Guinness Book of Records te halen. Aan dit evenement is een goed doel verbonden: de Vereniging Verkeersslachtoffers (www.verkeersslachtoffers.nl).

Het evenement is bedoeld voor eigenaren van een originele (Rijks)politie Porsche. Tevens zijn oud Porsche surveillanten aangeschreven om bij dit evenement aanwezig te zijn voor een weerzien met ‘hun’ Porsches en natuurlijk hun oud-collega’s.Iedereen is welkom om dit spektakel te aanschouwen in zowel Lichtenvoorde als Heteren.

Programma zondag 9 juli 2017

  • 10.00 uur: verzamelen bij Porsche Classic Centrum Gelderland in Heteren. Hier stellen we de voertuigen op voor pers en belangstellenden.
  • 13.00 uur: aankomst State of Art in Lichtenvoorde, wederom een moment voor media en belangstellenden.

Een aantal BN’ers bestuurt de Porsches. Wie dat zijn, houden we nog even geheim!

Geschiedenis
Begin jaren zestig van de vorige eeuw was er in Nederland nog slechts 500 kilometer snelweg, veelal van slechte kwaliteit, nog niet voorzien van vangrails en vaak zonder vluchtstrook. De toenemende verkeersintensiteit, het stijgend aantal ernstige aanrijdingen en de ambitieuze plannen om het autosnelwegnetwerk uit te breiden, vroegen om een passende oplossing. De oprichting van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken van het Korps Rijkspolitie (ook wel de Porsche groep genoemd) was een feit.

De duidelijk herkenbare auto’s in combinatie met de witte kleding, oranje pothelm en witte handschoenen van de wachtmeesters maakten de Rijkspolitie tot een spectaculaire verschijning. Door ongeveer 20 kilometer sneller te rijden dan de gemiddelde snelheid van het overige verkeer, de zogenaamde inhalende surveillance, werden weggebruikers waar nodig gecorrigeerd, gewaarschuwd en pas in het uiterste geval geverbaliseerd.

(Rijks)Politie Porsche parade
De Nederlandse Rijkspolitie was de grootste afnemer van Politie Porsches. Van 1962 tot en met 1996 zijn er in totaal 509 in het bezit geweest van de Rijkspolitie. De organisatie hoopt een kleine 10% van dit totaal op 9 juli nogmaals op de Rijkswegen te tonen.
 

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door:
Frans Zuiderhoek (persvoorlichter en voormalig porsche surveillant)
Fam. C Kruizinga (eigenaar van diverse Rijkspolitie Porsches)
Porsche Centrum Gelderland (eigenaar van diverse Rijkspolitie Porsches)
PON Porsche Import
State of Art