04
maart
2008
|
00:00
Europe/Amsterdam

Dr. Hans Michel Piëch neemt zitting in dagelijks bestuur raad van toezicht

Dr. Hans Michel Piëch (66) neemt zitting in het dagelijks bestuur van de Raad van Toezicht van de Porsche Automobil Holding SE in Stuttgart. Hij volgt dr. ing. Ferdinand K. Piëch (70) op, die zijn functie maandag neerlegde tijdens een buitengewone vergadering van de Raad van Toezicht.

De andere leden van het dagelijks bestuur zijn dr. Wolfgang Porsche, Uwe Hück en Hans Baur. Eerstgenoemde is voorzitter van de Raad van Toezicht van Porsche SE. De plaatsvervanger van Wolfgang Porsche in deze functie is Uwe Hück. Hück hanteert tevens de voorzittershamer tijdens bijeenkomsten van de ondernemingsraad van Porsche SE. Hans Baur is vertegenwoordiger van IG Metall Stuttgart.