Leusden,
17
februari
2018
|
07:00
Europe/Amsterdam

“We trekken alle registers open”

“We trekken alle registers open”

Een uitgebreid gesprek met Albrecht Reimold – lid van Porsche’s Raad van Bestuur voor Productie en Logistiek – over de uitbreiding van de productiefaciliteiten in Zuffenhausen, project Mission E en de toekomst van autoproductie.

> Hoe staat het met Project Zuffenhausen 2020?

We liggen op schema. Maar laat ik dit verder toelichten. Zuffenhausen werd gevormd door de 911. Stukje bij beetje hebben we de 718-reeks geïntegreerd, zodat nu alle tweedeurs sportwagens hier worden gebouwd. De vraag is echter zo groot, dat de 718 Cayman ook in de VW-fabriek in Osnabrück wordt gebouwd. Dat blijft zo in 2018; door het succes van de 911 zitten we aan het maximum van onze productiecapaciteit. Toen ik twee jaar geleden bij Porsche kwam werken, werden er zo’n 200 sportwagens per dag gebouwd. Dat zijn er nu 250. Met het oog op de toekomst en e-mobility hebben we gekeken welke mogelijkheden er waren in Zuffenhausen. Waarom ons hier alleen focussen op de tweedeurs sportwagens? Kunnen we beter investeren in nieuwe productielijnen of bouwen we een nieuwe fabriek op een andere locatie? De Ondernemingsraad kwam met het voorstel om vanaf nu 0,25 procent van iedere loonsverhoging als financiering te gebruiken voor de investering die nodig is in alternatieve aandrijftechniek. In 2026 wordt dat allemaal weer verrekend. Dankzij de participatie van de werknemers is het gelukt de Mission E naar Zuffenhausen te halen.

> Levert u uw concerngenoten daarmee de blauwdruk voor vergelijkbare projecten?

‘Zuffenhausen 2020’ is gestoeld op drie gedachten. Ten eerste waarborgt het de toekomst van de productiefaciliteit. We hoeven zodoende geen fabriek op een andere locatie te bouwen. Voor de Mission E hebben we bestaande fabriekshallen ontruimd en hoeven we geen gebruik te maken van nieuwe grond. Met deze benadering is Porsche voorloper op het gebied van duurzaamheid, wat ons het eerste platina certificaat van de DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) heeft opgeleverd. We hebben 29 hectare beschikbaar voor een nieuwe motorenfabriek. Ten slotte wijst alles erop dat de Mission E de volgende mijlpaal wordt in de geschiedenis van Porsche, net zoals de 911 in 1963. Een waar icoon.

> Vordert de bouw van de nieuwe fabriek?

In de dertig jaar dat ik in de automotive sector werk, ben ik nog nooit betrokken geweest bij zo’n grootschalig project. Naast de complete herstructurering gaat de productie gewoon door, terwijl de fabriek op maximum capaciteit draait. Op logistiek vlak leveren onze planners en de bouwbedrijven een eersteklas prestatie, elke dag opnieuw. We moeten natuurlijk ook rekening houden met onze buren en de inwoners van Zuffenhausen. We houden iedereen goed op de hoogte en nemen de zorgen van de omwonenden uiterst serieus. Een van de voorzorgsmaatregelen is een hotline. Als ‘s nachts bijvoorbeeld een bouwkraan staat te piepen in de wind, of wanneer de wegen extreem vuil zijn vanwege sloopwerkzaamheden, dan lossen we dat op. Dat drijft de kosten wel op, maar zonder de steun van de stad, het regionale bestuur, de deelstaat en natuurlijk de directe omwonenden, hadden we onze bouwplannen nooit zonder klachten kunnen uitvoeren.

> Hoe ver is de testproductie van de Mission E inmiddels gevorderd?

Met de eerste prototypes hebben we inmiddels veel plezier. Door mensen van het productieteam te betrekken bij de pilot productiefase, kunnen we hun ervaringen al in een vroeg stadium verzamelen. De technische ontwikkeling en onze planners werken nauw met elkaar samen om de realisatie van de productie te stimuleren. Alles loopt keurig volgens schema.

> Toch weet u nog niet welke afzonderlijke processen er nodig zijn voor de productie van de Mission E?

Natuurlijk hebben we een plan. Daar voegen de medewerkers hun eigen ideeën aan toe, zodat er bij elk proces constant verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Dit gaat door totdat de productie start.

> Wanneer wordt de Mission E eigenlijk in productie genomen?

Begin 2018 wordt de fabriek ingericht. Ons doel is nog steeds het jaar 2019.

> Waarom wordt voor de Mission E een afzonderlijke productielijn opgestart, en wordt niet ingezet op meer flexibiliteit van de bestaande faciliteiten?

Zouden we morgen besluiten de Mission E in Leipzig te bouwen, dan kon dat op de bestaande productielijn, tussen de andere modellen. De bestaande productiefaciliteiten in Zuffenhausen zitten echter aan hun maximum capaciteit. Verdere expansie is niet mogelijk.

> In de toekomst verschijnt ook nog het Premium Platform Electromobility, afgekort PPE, dat jullie samen met Audi ontwikkelen. Zal de Mission E daarom maar korte tijd worden gebouwd? Auto’s op PPE-basis maken de Mission E toch overbodig?

Wat we met het PPE willen, is bestaande modellijnen doorontwikkelen naar e-mobility. Zo ontwerpen we samen met Audi de auto-architectuur van de toekomst. De Mission E is een geheel nieuwe, separate modellijn, een ideale aanvulling op en uitbreiding van ons productportfolio.

> Een tweede generatie van de Mission E behoort dus tot de mogelijkheden?

Laten we ons eerst richten op de eerste generatie. Van de iconische 911 bestaan nu zeven generaties en de varianten zijn ontelbaar. Momenteel bekijken we of we van de Mission E ook meerdere varianten willen ontwikkelen. Maar laten we bij het begin beginnen.

> Wat is de geplande levenscyclus van de Mission E?

Normaal gesproken wordt een auto vijf à zeven jaar gebouwd. We zien echter een trend dat auto’s een minder lange levenscyclus hebben.

> De Mission E wordt beschouwd als onderdeel van het productienetwerk van de Groep. Zouden in Zuffenhausen ook andere modellen gebouwd kunnen worden, naast de Mission E?

U bedoelt dat een ander merk ons platform gebruikt? Dat behoort zeker tot de mogelijkheden en binnen de Groep bestaan genoeg ideeën in die richting. Of dat ook gebeurt, is niet in handen van Porsche.

> Wordt de productielijn van de Mission E hier op voorbereid?

We geloven in het succes van de Mission E en we trekken alle registers open om onze doelen te halen. We delen onze technologie met plezier, maar ik heb op dit moment geen zicht op beschikbare productiecapaciteit.

> Bestaat er een strategie op het gebied van elektroaandrijving voor de gehele Groep, naast de Mission E?

Daaraan wordt hard gewerkt. Porsche werkt nauw samen met Audi. De aandrijflijn is altijd een specialiteit van Porsche geweest, en met elektrische voertuigen verandert daar niets aan. Het is een fundamenteel onderdeel van ons DNA. Daarom wordt de aandrijflijn van de eerste puur elektrische Porsche ook in Zuffenhausen gebouwd. We zijn echter geen merk met grote productie-aantallen, de verdeling van de grote volumes wordt binnen de Groep besproken en besloten. We kunnen ons echter heel goed voorstellen dat de high performance-aandrijflijnen bij Porsche gebouwd gaan worden.

> Kunnen de andere merken deze elektromotoren dan bij Porsche inkopen?

In principe wel, net zoals nu met de V8-motor het geval is. Onder voorbehoud dat we voldoende productiecapaciteit hebben.

> Hoe bouw je een elektromotor met Porsche-DNA?

Kijk naar de technische specificaties. Belangrijke kenmerken van een Porsche zijn een hoog continu vermogen, grote acceleratiereserves en de directe beschikbaarheid van vermogen. Dat wordt ook van de elektromotoren gevraagd. De vermogensafgifte en de efficiency worden gecontroleerd door high performance-elektronica. Een Porsche onderscheidt zich met zijn aandrijflijn, ook al is die elektrisch.

> Porsche onderscheidt zich ook met de celchemie, toch?

Ja, dat klopt. Hoe vaak kan ik bijvoorbeeld het maximale vermogen van de batterij vragen? We hebben genoeg ideeën over de manier waarop ook onze Mission E-klanten de Porsche-typische eigenschappen zullen ervaren.

> Klopt het dat een jaarproductie van 20.000 Mission E’s is gepland?

De fabriek wordt zo ingericht dat we ongeveer 20.000 auto’s op jaarbasis kunnen bouwen. Uiteraard hebben we wat speelruimte naar boven toe vrijgehouden.

> Zijn er al auto’s besteld?

Er is veel belangstelling voor de Mission E en sinds de onthulling op de IAA van 2015 ontvangen we aanvragen van klanten. Maar tot nu toe hebben we nog geen bestellingen aangenomen.

> Er wordt gespeculeerd dat het project onder grote financiële druk staat, vooral wat betreft de elektromotoren…

Elk project staat onder grote financiële druk. En de kosten liggen veel hoger dan bij de bouw van een volledig nieuwe fabriek. Het afbreken van de bestaande faciliteiten kostte meer dan 50 miljoen euro. Maar nu kan de productie van de andere modellen gewoon doorgaan. Dat had anders veel meer geld gekost.

> Heeft u nog budget?

Mijn baas is tevreden met wat ik doe.

> U houdt zich ook bezig met de Zero Impact Factory

Duurzaamheid ging mij altijd al na aan het hart. Ik zie het als een maatschappelijke verplichting, niet alleen als doekje voor het bloeden. Op mijn verzoek wordt sinds januari 2017 bij elke Porsche-fabriek gebruikgemaakt van groene stroom. Voor de verwarming van de fabrieken in Zuffenhausen wordt vanaf 2020 alleen nog maar biogas gebruikt. Daarmee komt jaarlijks 5.000 ton minder schadelijke CO2 vrij. Er zijn al tal van maatregelen genomen om onze fabrieken CO2-neutraal te krijgen. Onze doelen zijn nog niet gehaald, maar we zijn op de juiste weg.

> Wat is het verschil tussen CO2-neutraal en de Zero Impact Factory?

De Zero Impact Factory richt zich op de ‘Van wieg naar wieg’-methode, waarbij geproduceerd wordt zonder afval, zonder opofferingen en zonder beperkingen. Met de huidige materiaalstromen wordt zelden rekening gehouden met het behoud van de bronnen. Het concept stimuleert de transformatie naar een cyclische nutriëntenkringloop. Met het doel dat dit van blijvende waarde is voor mens en milieu.

> Is dat het doel voor alle fabrieken, in 2025?

Aan het concept wordt tot 2025 gewerkt. Op weg naar het hoofddoel staan we voor tal van subdoelen die niet verwaarloosd mogen worden. In de toekomst moeten we in een veel eerder stadium al grip op het product krijgen. Welke materialen worden gebruikt? Hoe leiden we ze terug naar de bron? Alles wat we bijdragen op het gebied van energie en materialen, moet uiteindelijk terugkeren in een kringloop.

> Welke Porsche-fabriek wordt de eerste Zero Impact Factory?

Daar wordt momenteel aan gewerkt. Er is nog geen besluit genomen welke fabriek de voortrekkersrol krijgt.

> Wat is Porsche’s strategie voor modulaire productie of autonome productie?

We houden vast aan de productielijn, en daarmee aan een continue productiesnelheid. Uitzonderingen hierop worden gemaakt voor het individualiseren van auto’s. Voor de Mission E stappen we over op een zogenaamde Flexi-Line. In plaats van een starre assemblagelijn bestaat deze uit een lijn met automatische geleidevoertuigen, die de carrosserie naar verschillende stations transporteren om verder te worden opgebouwd. Hierdoor wordt de totale lengte van de productielijn wel langer, maar door een slimme aanvoer van materialen wordt een hoge mate van efficiency bereikt.

> Maakt dit de productie van auto’s goedkoper of sneller?

Ten eerste hoeven we geen beton te storten, we hebben alleen een vlakke ondergrond nodig. Dit betekent ook dat de tussenverdiepingen in het gebouw niet meer zo dik hoeven te zijn. Het kostte wel wat moeite om onze werknemers van de Flexi-Line te overtuigen. Aan de lopende band bewegen ze mee met het voertuig, naast een AGV zullen ze mee moeten lopen. In een testopstelling hebben we alle voordelen en nadelen vergeleken, en kregen we uiteindelijk de steun van onze medewerkers om voor de ultramoderne Flexi-Line te kiezen.

> Hoeveel bespaart u ten opzichte van een lopende band?

De besparingen bedragen zo’n 3 miljoen euro. Dat is zo’n 40 procent. Maar het onderliggende concept gaat veel verder dan alleen deze getallen. Een assemblagelijn als de Flexi-Line biedt significant meer aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit.

> Bent u een voorstander van automatisering, of bent u kritisch?

Ik ben een voorstander van efficiency. Alles moet efficiënter. Showfabrieken, waar bijvoorbeeld een achterklep volledig geautomatiseerd wordt gemonteerd, zijn er al genoeg. Alleen weet de techniek nog niet de precisie van een mens te evenaren. Daarom heeft Porsche in de toekomst nog steeds mensen nodig.

> Is het niet verleidelijk om een productiefaciliteit in de VS of in China te openen?

Er is genoeg dat mij op persoonlijk niveau verleidt, maar ik wil op dit moment geen speculaties de wereld in helpen.

> Nog niet …

We houden altijd een vinger aan de pols. We bekijken op internationaal niveau hoe de markten en de wettelijke kaders veranderen. Maar op dit moment worden bij Porsche geen productiefaciliteiten in de VS of in China overwogen.