Leusden,
11
augustus
2019
|
06:00
Europe/Amsterdam

Gedreven tot bloei

Product, productie, performance:met de Taycan, de eerste volledig elektrisch aangedreven sportwagen van Porsche, wordt alles anders. Zuffenhausen op weg naar de Zero Impact Factory.

Het onzichtbare bos

De afgelopen vijf jaar heeft Porsche de CO2-uitstoot per geproduceerde auto met meer dan 75% gereduceerd. En dat is nog maar het begin. De sportwagenfabrikant wil in de toekomst de ecologische voetafdruk bij de productie van auto’s terugbrengen tot nul – een ambitieuze doelstelling die met de start van de productie van de Taycan een beslissende stap dichterbij komt. De eerste volledig elektrisch aangedreven Porsche wordt in Zuffenhausen namelijk geheel CO2-neutraal gefabriceerd. Dat kan doordat bij de productie gebruik wordt gemaakt van ecostroom. Bovendien wordt er met biogas jaarlijks voor duizenden tonnen aan CO2-emissies bespaard. Op de daken van de nieuwe productiefaciliteiten is een oppervlak van 42.000 m² beplant met groen, wat een positieve uitwerking heeft op het lokale klimaat.

Daarnaast vermindert een innovatieve gevel van aluminium met een speciale coating van titaandioxide het ontstaan van stikstofdioxiden. Wanneer de zon erop valt en de lucht ook maar een beetje vochtig is, werkt de coating als een katalysator. Schadelijke stofdeeltjes worden daardoor gespleten in de onschadelijke bestanddelen water en nitraat. In een eerste pilotproject test Porsche op een oppervlak van 126 m² de NOx-absorberende hightechgevel van een speciaal voor de productie van de Taycan verrezen gebouw. Rekenkundig gezien heeft dit aluminium het milieuvriendelijke effect van tien bomen. Als de geëvalueerde resultaten zijn wat Porsche ervan verwacht, zullen de NOx-gevels ook op andere delen van het complex worden aangebracht. Zo ontstaat op het fabrieksterrein een soort onzichtbaar hightechbos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille zones voor de omwonenden

Lawaai is één van de soorten milieubelasting die mensen als het meest storend ervaren. Stress kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Vandaar dat Porsche op de locatie Zuffenhausen zeer actief is in het bestrijden van geluidsoverlast. Zo is aan de noordzijde van Fabriek 2 een nieuwe, ongeveer 250 meter lange geluidswal gebouwd. Hierdoor wordt de geluidshinder voor de omwonenden aanzienlijk verminderd; vooral het omgevingsgeluid van het logistiek verkeer neemt er sterk door af. Een andere maatregel betreft de laad- en loszones voor de nieuwe Porsche Taycan. Omdat die zich nu in het gebouw zelf bevinden, verloopt daar alles voortaan een stuk stiller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpbronnen ontzien

Een zuinige omgang met energie is bij het lakken van de carrosserieën van de Taycan inmiddels realiteit. Door thermische naverbranding (TNV) is er voor het zuiveren van de afvoerlucht minder gas nodig, en dus ontsnapt er minder energie onverbruikt in het milieu. Verder is een groot deel van de restwarmte te gebruiken voor het droogproces van de carrosserieën. In cijfers: de TNV levert een energiebesparing op van 750.000 kWh per jaar. De uitstoot van kooldioxide vermindert met meer dan 300 ton.

Porsche bespaart bij de productie van de Taycan ook water. Kringloopsystemen, hergebruik en een zorgvuldige omgang met afvalwater zullen binnenkort een nog grotere rol spelen. Daarnaast is water voor Porsche ook een bron voor het opwekken van energie, want met waterkracht is een CO2-neutrale stroomvoorziening te realiseren. Overigens betrekken alle productievestigingen van Porsche hun elektrische stroom voor 100% uit waterkracht.